CASE CRASMAN OY

Kilpailukykyä uusilla johtamisen käytännöillä

”Crasman on Suomen johtava verkkokaupankäynnin asiantuntija. Positio vaatii oikeanlaista johtamista ja johtajuutta. SPINNROCK valmensi ja fasilitoi yhdessä Intoleadin kanssa Crasmanin johtamisen käytäntöjen uudistamista. SPINNROCK ja Intolead ohjasi meitä systemaattisesti kohti toimintaa ja varmisti että kehittäminen perustuu faktoihin olettamuksien sijaan.”

Samuli Hokkanen | Toimitusjohtaja | Crasman

MAHDOLLISUUS

Crasman halusi tunnistaa mitä ja minkälaisia johtamisen rakenteita ja käytäntöjä tarvitaan tukemaan kasvupolulla olevaa liiketoimintaa. Johtamisen käytännöillä haluttiin tukea niin strategisten tavoitteiden saavuttamista kuin operatiivisen arjen sujuvoittamista. 

RATKAISU

SPINNROCK ja Intolead valmensi ja fasilitoi Crasmanin johtamisen käytäntöjen kehitystyötä. Työhön orientoiduttiin koko henkilöstölle suunnatulla Johtamisen ABC-koulutuksella, jossa saatettiin kaikki samalle lähtöviivalle johtamisen perusteista. Koulutuksen teemoina painotettiin itseohjautuvaa organisaatiota ja arjessa johtamista.

Johtamisen käytäntöjä kehitettiin työpajatyöskentelynä yhdessä monialaisen, Crasmanin esihenkilöistä, asiakkuuspäälliköistä, asiantuntijoista ja johtoryhmästä koostuvan suunnitteluryhmän kanssa. Lisäksi syötettä ja kehitysideoita kerättiin myös henkilöstöltä sekä asiakkailta.

Kehitystyö käynnistettiin määrittelemällä Crasmanin johtamisen periaatteet, jotka auttavat johtamaan työyhteisöä yhdenmukaisesti, toteuttaen Crasmanin arvoja.

Johtamisen periaatteiden pohjalta muotoiltiin käytännöt kolmelle tärkeimmälle johtamisen osa-alueelle, jotka olivat:

  1. Onnistumisen johtaminen
  2. Työhyvinvoinnin johtaminen
  3. One-to-one-keskusteluiden johtaminen
Tärkeyden määritteli Crasmanin työyhteisö, asiakkaat ja suunnitteluryhmä osana nykytilan analyysiä.

Lisäksi tunnistettiin myös kyvykkyydet ja osaamiset, joita kunkin käytännön mukainen johtaminen vaatii, sekä OKR-viitekehystä soveltavat mitattavat tavoitteet.

Työssä hyödynnettiin palvelumuotoilun menetelmiä ja Miro-alustaa, joka tuki hyvin yhteiskehittämistä isolla porukalla.

TULOS

Työn lopputuloksena muotoiltiin Crasmanin arvoihin ja kulttuuriin pohjautuvat johtamisen periaatteet ja niitä toteuttavat johtamisen käytännöt, joiden avulla Crasman luo kilpailuetua sujuvoittamalla arkea ja toteuttamalla liiketoiminnan strategisia tavoitteita. Samalla synnytettiin toimintamalli, jota Crasman hyödyntää johtamisen rakenteiden ja käytäntöjen kehittämisessä myös jatkossa.

CRASMAN OY

Crasman on kumppanisi tuloksellisen digitaalisen liiketoiminnan tekemiseen. Asiakaskokemuksen kehittäminen, verkkosivustot ja verkkokaupat, tuotetiedonhallinta ja liiketoiminnan prosessien digitalisointi ovat Crasmanin ydinosaamista.

Tutustu Crasmaniin tästä.

HALUATKO TIETÄÄ CASESTA LISÄÄ?

Samuli Hokkanen Crasmanilta juttelee mielellään kanssasi johtamisen käytännöistä ja kokemuksistaan SPINNROCKISTA ja Intoleadistä. Tavoitat Samulin numerosta 040 548 6381.

Lisätietoja casesta antaa myös SPINNROCKIN johtava strategisti Sylvia Väänänen 050 586 6418.