CASE SARANEN CONSULTING OY

Kilpailukykyä osaamisen uudistamisella

”Saranen kilpailee huippuosaamisella. Tiivis yhteistyö SPINNROCKIN kanssa auttoi meitä muotoilemaan osaamisstrategiamme ja vauhditti kehitystyötä. SPINNROCKIN menetelmillä ja työkaluilla varmistimme, että osaamisstrategiamme perustuu faktoihin olettamuksien sijaan, osaaminen kehittyy oikeassa toimintaympäristössä kiinteänä osana ydinliiketoimintaamme ja osaaminen kasvaa arjessa toimintaan ohjaavan tiekartan mukaisesti.” 

Riikka Jakovuori | Johtava asiantuntija | Saranen Consulting Oy

MAHDOLLISUUS

Saranen Consulting halusi tunnistaa osana strategiatyötään mitä osaamisia tulee uudistaa, missä määrin ja miten, liiketoiminnan strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja operatiivisen arjen sujuvoittamiseksi.

RATKAISU

SPINNROCK auttoi suunnittelemaan ja toteuttamaan Saraselle kyselytutkimuksen, jonka kautta tunnistettiin työyhteisön nykyisen osaamispääoman heikkoudet ja vahvuudet vasten liiketoiminnan tavoitteita. Osaamisten lisäksi tutkittiin myös oppivan organisaation tunnusmerkkejä ja osaamisen kehittämisen käytäntöjä.

Tutkimuksen kautta tunnistettiin osaamisen ja oppimiskulttuurin numeeriset lähtöarvot ja kehittämisen tavoitteet. SPINNROCK oli mukana myös ulkopuolisena asiantuntijana, kun työpajoissa johdon ja henkilöstön kanssa luotiin osaamisen kehittämisen tiekartta pohjautuen liiketoiminnalliseen kontekstiin.

TULOS

Datan ja kehitystyön pohjalta muotoiltiin osaamisen uudistamisen tiekartta viitoittamaan osaamisen kehittämistä käytännössä ja linjassa liiketoimintastrategian kanssa. Tiekartan mallintamisen lähtökohtana oli saattaa osaamisen ja oppimiskulttuurin kehittäminen kiinteäksi osaksi Sarasen ydinliiketoimintaa. 

SARANEN CONSULTING OY

Saranen on työelämän osaamisen asiantuntijayritys. Saranen luo ja rekrytoi uutta osaamista työmarkkinan tarpeisiin, vauhdittaa oppimista ja osaamisen kehittämistä työyhteisöissä sekä auttaa osaamisen muutos- ja sopeuttamistilanteissa. Saranen Consulting Oy:n liikevaihto vuonna 2020 oli 12 miljoona euroa.

Tutustu Saraseen tästä.

HALUATKO TIETÄÄ CASESTA LISÄÄ?

Riikka Jakovuori Saraselta juttelee mielellään kanssasi osaamisen uudistamisesta ja kokemuksistaan SPINNROCKISTA. Tavoitat Riikan numerosta 040 705 7878.

Lisätietoja casesta antaa myös SPINNROCKIN johtava strategisti Sylvia Väänänen 050 586 6418.