Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterin nimi
SPINNROCK-verkkosivujen asiakasrekisteri.

Rekisterinpitäjä
SPINNROCK
Kuusitie 14 A 39
00270 Helsinki
Y-tunnus 3232009-2

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Sylvia Väänänen
050 586 6418
sylvia.vaananen@spinnrock.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään yhteydenottojen perusteella asiakkuussuhteiden ylläpitoon ja kehittämiseen.

Rekisterin tietosisältö
Nimi
– Puhelinnumero
– Sähköposti
– Palvelun järjestämisen edellyttämät tarpeelliset tiedot
– Rekisteröidyn itse tuottama sisältö

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään käyttäjältä verkkosivujen yhteydenottolomakkeen kautta ja palvelua käytettäessä.

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi osa tiedoista voi sijaita SPINNROCKin alihankkijoilla.

Rekisterin tietoryhmistä
Palvelussa käsitellään käyttäjän yhteystietoja sekä muita käyttäjän itsensä antamia tietoja henkilötietolain sallimissa rajoissa.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
SPINNROCK ei luovuta asiakasrekisterin tietoja ulkopuolisille kolmansille tahoille. SPINNROCK voi kuitenkin luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Evästeiden käyttö
SPINNROCK käyttää nettisivuilla evästeitä (ns. cookie), joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Sähköisessä muodossa oleva aineisto kerätään palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat suojattu henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla, salasanoilla ja palomuurein. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tietojen päivittäminen
Asiakas voi päivittää tietojaan ottamalla yhteyden rekisterin yhteyshenkilöön.

Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.