PALVELUT

Luomme kilpailuetua muotoilemalla asiakaslähtöisiä strategioita.

Autamme yritystäsi erottautumaan markkinoilla. Perustamme tavoitteet tutkittuun tietoon ja niiden toteuttamisen osaamisen kehittämiseen. Olemme erikoistuneet kilpailu- ja asiakaskokemusstrategioiden muotoiluun.

TUTKI

Kasvatamme ymmärrystänne liiketoimintanne mahdollisuuksista tutkimalla mm. asiakkaita, kilpailijoita, liiketoimintaa, henkilöstöä, markkinoita ja kumppaneita.

Tutkimusmenetelmämme ovat ketteriä ja kustannustehokkaita. Keskitymme tutkimuksissa liiketoiminnallista arvoa palveleviin ydinkysymyksiin ja hyödynnämme dataa ja automaatiota tulosten analysoinnissa.

– Asiakastutkimukset
– Kilpailija- ja markkina-analyysit
– Yritys- ja henkilöstötutkimukset
– Asiakaskohderyhmät
– Asiakas- ja työntekijäkokemus
– Osaamispääoma
– Asiakaspolut
– Auditoinnit
– Valmentaminen

TAVOITTELE

Muotoilemme toimintaan ohjaavan strategian, tiekartan, ratkaisut ja mittarit sekä tunnistamme tarvittavat kyvykkyydet ja osaamiset strategiasi toteuttamiseksi.

Otamme strategiatyön aikana yrityksessäsi käyttöön toimintamallin ja työkalut, joiden avulla siirryt pistemäisestä strategian kehittämisestä jatkuvan kehittämisen toimintamalliin kilpailukykynne ylläpitämiseksi.

– Kilpailustrategiat
– Asiakaskokemusstrategiat
– Osaamisstrategiat
– Digistrategiat
– Työntekijäkokemus
– Johtamisen ja kehittämisen käytännöt
– Palvelumuotoilu
– Valmentaminen

TOIMI

Johdamme strategian mukaiset ratkaisut arkeenne suunnitelmallisella ja ihmisläheisellä muutosjohtamisella.

Tarjoamme myös käyttöösi digitaaliset alustat, joiden avulla toteutat strategisia tavoitteita yritys-, tiimi- ja yksilötasolla ja varmistat strategian mukaisen osaamisen jatkuvan kehittymisen.

– Muutosohjelmat
– Muutosjohtaminen
– Pilotoinnit
– Käyttöönotot
– Digitaaliset oppimisympäristöt
– Digitaaliset tavoitejohtamisen ja osaamisen kehittämisen alustat
– Projekti- ja hankejohtaminen
– Valmentaminen